“ชวรงค์” นั่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

cl

“ชวรงค์” นั่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

กรรมการบริหารสภาการหนังสือพิมพ์ฯ นัดประชุมคณะกรรมการบริหารเลือกตั้งประธาน “ชวรงค์” เครือไทยรัฐ ได้รับเลือกเป็นประธาน

 

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 58 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เพื่อเลือกตั้งประธาน ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เครือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2508 จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เริ่มทำงานที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม 2529 ในตำแหน่งผู้สื่อข่าวคอลัมน์คุณภาพสังคม รับหน้าที่บรรณาธิการเฉพาะกิจข่าวเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2531 และผู้ช่วยรีไรเตอร์ข่าวการเมืองและผู้สื่อข่าวส่วนกลาง รับผิดชอบสกู๊ปพิเศษหน้า 1 เมื่อเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2531 ก่อนจะลาศึกษาต่อเมื่อเดือนมกราคม 2532 โดยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวารสารศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนธันวาคม 2534 และได้กลับมาเริ่มงานที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอีกครั้งผู้สื่อข่าวอาวุโส ประจำคอลัมน์คุณภาพสังคม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ม.ค. 2535 – ธ.ค. 2537) ก่อนจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ข้อมูล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2538 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาบรรณาธิการข่าวออนไลน์ บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด (ไทยรัฐออนไลน์) อีกด้วย

 

นอกจากนี้ นายชวรงค์ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน อาทิ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา นอกจากนี้ยังเป็นผู้บรรยายในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอีกด้วย

 

 

17 พฤศจิกายน 2558

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ