กิจกรรม“พิราบ Fit & Firm” รุ่นที่ 7 ตอน.. คนข่าว เรียนรู้เทคนิค พิชิตออฟฟิศซินโดรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม“พิราบ Fit & Firm” รุ่นที่ 7 ตอน.. คนข่าว เรียนรู้เทคนิค พิชิตออฟฟิศซินโดรม

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน “พิราบ Fit & Firm รุ่นที่ 7” รณรงค์ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ กรรมการบริหารและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กำหนดจัดกิจกรรม โครงการดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาวะสื่อมวลชน “พิราบ Fit & Firm” รุ่นที่ 7 ตอน.. คนข่าว เรียนรู้เทคนิค พิชิตออฟฟิศซินโดรม ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้  มีจุดประสงค์เพื่อให้นักข่าวได้เรียนรู้ทักษะการดูแลตนเอง ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ   และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักข่าวรุ่นพี่  ทั้งนี้การมีสุขภาวะที่ดี ย่อมส่งผลการทำงานในหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำหรับนักข่าวที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางโทร. 02-243-8673 หรืออีเมล์ tjareporter@gmail.com เว็บไซด์ www.tja.or.th

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ลงทะเบียนออนไลน์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

โครงการ “พิราบ Fit and Firm” รุ่นที่ 7

ตอน.. คนข่าว เรียนรู้เทคนิค พิชิตออฟฟิศซินโดรม

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.00 น.       พิธีเปิดการอบรม โดย      นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

และนายอเนกพันธ์ ธรรมบวรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท  ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด

09.15 น.       บรรยายโรคที่ต้องระวัง และออฟฟิศซินโดรม โดย    วิทยากรจากกรมแพทย์แผนไทย

10.15 น.       สาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีนวดพิชิตออฟฟิศซินโดรม โดย          วิทยากรจากกรมแพทย์แผนไทย

12.00 น.       ปิดการอบรมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน