สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 21 ปี นสพ.สยามธุรกิจ

70029

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 21 ปี หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจโดยมีนายเทพสิทธิ์ โมฬีชาติ บรรณาธิการบริหาร   เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

126568

หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ รายสัปดาห์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ไม่เคยหยุดนิ่ง ทั้งการนำเสนอข่าวสารที่เป็นธรรม เที่ยงตรง ด้วยเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจ ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมสร้างสังคมให้จรรโลงและเดินหน้าไปพร้อมกัน ปัจจุบันมีนายเทพสิทธิ์ โมฬีชาติ เป็นบรรณาธิการบริหาร และ ดร.รัชนี มหานิยม เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา