นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรคุญธรมจริยธรรมสื่อมวลชนรุ่นที่ 1

S__34922727

ศูนย์คุณธรรม(องการมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชน 19 องค์กร และคณะนิเทศศาสตร์จ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชนรุ่น 1 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมต.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดอบรม และปาฐกถาพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 59  ณ รร.มิราเคิลฯ วิภาวดีรังสิต โดยมีนายสมศักดิ์ ถนัดช่าง นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ นางสาวชุษณา วิภาสรัตนากร และนายสมนึก จันทร์เฉิด จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเข้าร่วมอบรมครั้งนี้