เชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง “สื่อกับการละเมิดสิทธิ ผู้ตกเป็นข่าว”

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมด้วย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมจัดงานเสวนา เรื่อง “สื่อกับการละเมิดสิทธิ ผู้ตกเป็นข่าว” ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

โปสเตอร์งานเสวนาที่เชียงใหม่

Download (กำหนดการเสวนาสื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตก.pdf,PDF, Unknown)