สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 36 ปี นสพ.แนวหน้า

24306

เมื่อเวลา 9.40 น. วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 36 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยมีนายผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.แนวหน้า

24305

หนังสือพิมพ์แนวหน้า ถือกำเนิดขึ้นเป็นฉบับแรกเมื่อเช้าตรู่วันที่ 22 มีนาคม 2523 จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลา 36 ปีแล้ว ที่ “แนวหน้า” ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยความเข้มแข็งตลอดมา โดย นสพ. แนวหน้าได้มีการปรับตัวเสมอมา และยังคงยืนหยัดในการเสนอข่าวสาร ทั้งด้านการเมืองที่เข้มข้นและด้านเศรษฐกิจที่รอบด้าน ด้วยความมุ่งมั่นตามสโลแกนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่า “มั่นคง ตรงไป ตรงมา”
ปัจจุบันมีนายปริญญา ช้างเสวก เป็นบรรณาธิการบริหาร นายโชคชัย สุมน เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และนายวันชัย วงศ์มีชัย เป็นบรรณาธิการอาวุโส