สภาการ นสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 44 ปี นสพ.สายกลาง

441192

เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 25 มีนาคม 2559 นายเสด็จ บุนนาค รองเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ นายสมนึก จันทร์เฉิด และว่าที่ ร.ต.กานต์ เหมสมิติ อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 44 ปี หนังสือพิมพ์สายกลาง โดยมีคุณอนุกูล วงษ์บัวทอง(ป้าแจ๋ว) บรรณาธิการและผู้พิมพ์ผู้โฆษณา เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.สายกลาง

441193 441194