สภาการ นสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 20 ปี นสพ.ลานนาโพสต์

213856

เมื่อเวลา 19.35 น. วันที่ 25 มีนาคม 2559 นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายเสด็จ บุนนาค รองเลขาธิการฯ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 20 ปี หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  โดยมีนางสาววริษฐา ภักดี เจ้าของ และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.ลานนาโพสต์ จ.ลำปาง โดยมีนายไพโรจน์ โล่สุนทร อดีต รมช. มหาดไทย ให้เกียรติร่วมงาน

213894

หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ก่อตั้งและวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539 โดยมีนายสุรศักดิ์ ภักดี อดีตเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าของ ซึ่งได้ยึดมั่นในหลักการทำหนังสือพิมพ์ที่ “พูดความจริง” โดยเน้นนำเสนอข่าวหนัก(Hard News) ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่านมากกว่ามุ่งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าข่าวคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระก็เป็นสื่อ “ทางเลือก” สำหรับชาวลำปางที่ต้องการข่าวสารแสดงถึงภูมิปัญญาคนท้องถิ่นได้ ปัจจุบันนสพ.ลานนาโพสต์ ดำเนินกิจการมาครบ 20 ปี โดยมีนางสาววริษฐา ภักดี เป็นเจ้าของและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล เป็นบรรณาธิการ

213883