สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 59 ปี นสพ.เกียฮั้วตงง้วน

59 ปี เกียฮั้วตงง้วน 2

เมื่อเวลา14.15น.วันที่1มิถุนายน2559 นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายบุตรดา ศรีเลิศช้ย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด กรรมการคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ แสดงความยินดี นสพ.เกียฮั้วตงง้วนรายวัน (ศิรินคร) ครบรอบ59ปี โดยมีนายสุรเดช กรกิตติชัย ผู้อำนวยการ-บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา เป็นผู้รับมอบที่สำนักงานถนนเสือป่า 59 ปี เกียฮั้วตงง้วน 1