สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 66 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า

66 ปี ซิงเสียนเยอะเป้า _1

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 66 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า โดยนางโกว หยิ่ง เฉียว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ถนนเจริญกรุง

หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า โดยสองพี่น้องนายหู เหวิน หู่ และนายเหวิน เป้า ร่วมกันสร้างเครือข่ายหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2493 โดยเมื่อปี 2472 สองพี่น้องตระกูลหู ได้ออกหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ สิงค์โปร มาเลเซีย และประเทศไทยจนเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนมีประวัติยาวนานที่สุดของไทยจนถึงปัจจุบันครบ 66 ปี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารใหม่ มีนายสดาวุธ เตชะอุบล เป็นประธานกรรมการบริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นายทอมมี่ เตชะอุบล เป็นประธานกรรมการบริหาร และนางพรรณทิพย์ วิทูรกชกร เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือจาก “ตัวอักษรเต็ม” มาเป็น “ตัวอักษรย่อ” เพื่อให้ทันสมัยขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์จีนเป็นฉบับแรกและฉบับเดียวในเมืองไทย