19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมเสวนา“สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์”

19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ

ร่วมเสวนา“สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์”

 

             สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดงานครบรอบ 19 ปี พร้อมเปิดเวทีเสวนา เรื่องร้อนที่อยู่ในความสนใจในแวดวงสื่อกับหัวข้อ“สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์” หวังแยกแยะสื่อมืออาชีพและมือสมัครเล่น 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงการจัดงานครบรอบ 19 ปี     สภาการฯ ว่า ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญต่องานข่าว ผู้ปฏิบัติงานข่าวสามารถเผยแพร่ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สามารถโพสต์บทความ ข้อคิดเห็นในโลกออนไลน์ได้อย่างเสรี บางครั้งทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคลอื่นจนเป็นเหตุเรื่องราวใหญ่โตในโลกออนไลน์ จนถูกกล่าวหาเหมารวมว่าสื่อเป็นฝ่ายผิดพลาด ดังนั้นสภาการฯ จึงจัดงานนี้ภายใต้หัวข้อ “สื่อมืออาชีพยุคสงครามออนไลน์” เพื่อแยกแยะให้เห็นว่า ผู้ที่ทำงานข่าวกับบุคคลทั่วไป เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเป็นปาฐกถาพิเศษ ในเรื่องดังกล่าวนี้

เสร็จแล้ว สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับกองทุนส่งเสริมจรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล บทบรรณาธิการดีเด่นประจำปี 2558 แก่ หนังสือพิมพ์ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รางวัลละ 10,000 บาท และรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ มหาวิทยาลัย 5,000 บาท

สุดท้ายได้จัดสนทนากลุ่มในหัวข้อเดียวกัน โดยเชิญผู้เชียวชาญมาแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย น.ส.กนกพร ประสิทธิ์ผล  นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศ จุฬาฯ ,น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ดำเนินรายการโดย นายพีระวัฒน์ อัฐนาค ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวี

              โดยงานครบรอบ 19 ปี จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยสมาชิก แวดวงนักวิชาชีพและนักวิชาการสื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ สอบถามโทร. 0 2668 9900 หรือ www.presscouncil.or.th

press ad_4color1