แสดงความยินดีครบรอบ 70 ปี นสพ.บางกอกโพสต์


802732802731

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559 เวลา 13.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยมีนายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ และร่วมแสดงความยินดีกับ Mr.Umesh Pandey ซึ่งรับตำแหน่งบรรณาธิการ นสพ.บางกอกโพสต์

802841

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ ประวัติศาสตร์ของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เริ่มขึ้นจากการก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในปี พ.ศ.2489 โดย มร.อเล็กซานเดอร์ แม็คโดนัลด์ ซึ่งมีประสบการณ์ในงานหนังสือพิมพ์ทั้งในฐานะนักข่าวและบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์หลายฉบับในสหรัฐอเมริกามานับสิบปี ได้ชักชวนคุณประสิทธิ์ ลุลิตานนท์ มาร่วมกันทำงาน และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับแรกก็ได้วางแผงในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2489 ในราคาฉบับละ 1 บาท มีจำนวนหน้าในการตีพิมพ์ครั้งแรก 4 หน้า มีสมาชิกในช่วงเริ่มต้น 200 ราย ถือเป็นหนังสือพิมพ์รายวันที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยที่ยังดำเนินการอยู่ โดยในยุคก่อตั้งนั้น มร.แม็คโดนัลด์ รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ในขณะที่คุณประสิทธิ์ รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ ในปัจจุบันมีนายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ เป็นบรรณาธิการอำนวยการฯ และ Mr. Umesh Pandey เป็นบรรณาธิการ

23730