เวทีราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจ : ดับไฟใต้?”

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดเวทีราชดำเนินเสวนา หัวข้อ โมเดลเศรษฐกิจ : ดับไฟใต้?” ในวันพฤหัสบดีที่ ๘  กันยายน   ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.oo – ๑๒.oo น

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

              การแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทุกฝ่ายกำลังจับตามองว่า การก่อเหตุรุนแรง มีแนวทางจะยุติหรือเบาบางลงหรือไม่ เมื่อรัฐบาลเดินหน้ายุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจเป็นตัวนำ หวังจะแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยคัดเลือก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

              โมเดลเศรษฐกิจ จะสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จนก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะพลิกฟื้นสู่การพัฒนาและการสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนได้หรือไม่

              เวทีราชดำเนินเสวนา จะสะท้อนปัญหาในมิติต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้มิติด้านการพัฒนาควบคู่กับงานความมั่นคง จะสร้างสันติสุข จนดับไฟใต้ได้หรือไม่

 

ราชดำเนินเสวนา-ภาคใต้