สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 8 ปี นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

40322

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559 เวลา 13.30 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 8 ปี นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา โดยมีนายสุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการบริหารฯเป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

40324

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360º

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360º ออกวางจำหน่ายฉบับแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ดำเนินงานโดย บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด โดยนำเสนอข่าวสารครอบคลุมทุกมิติ มีจำนวน 24 หน้า จำหน่ายฉบับละ 20 บาท ต่อเนื่องจาก นสพ.ผู้จัดการรายวัน ที่บริหารงานโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในนาม บริษัท แมเนเจอร์ มีเดียร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ออกจำหน่ายฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360º
มีนายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุวิชชา เพียราษฏร์ เป็นบรรณาธิการบริหาร และ นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ เป็นบรรณาธิการอาวุโส นายสุรวิชช์ วีรวรรณ บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา

4032640327