สภาการ นสพ. แสดงความยินดี 18 ปี นสพ.หลักเมือง

18-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-1

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 12.15 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์ กรรมการ และนายเสด็จ บุนนาค อนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี นสพ.หลักเมือง มีนายกำแหง กลิ่นเทศ บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.หลักเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

18-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-2

หนังสือพิมพ์หลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ออกวางจำหน่ายจ่ายแจกฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 ราคาฉบับละ 5 บาท มีนโยบายนำเสนอข่าวสารเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม การเกษตร และบันเทิง ฯลฯ โดยมีคณะผู้ก่อตั้ง คือ นายกำแหง กลิ่นเทศ เป็นบรรณาธิการอำนวยการ นายธวัชชัย กลิ่นเทศ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาคนแรก นายพนม เกิดศร เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ เป็นที่ปรึกษา

ปัจจุบันมี นายกำแหง กลิ่นเทศ เป็นเจ้าของ บรรณาธิการและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์หลักเมืองเป็นหนังสือพิมพ์รายเดือน จำนวน 12 หน้า จำหน่ายฉบับละ10บาท