ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ภาคตะวันออก

%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมองค์กรสมาชิกภาคตะวันออก ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 5 คน ประกอบด้วย นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ นสพ.ประชามติ จ.ตราด, นายเกรียงศักดิ์ แก่นโพธิ์ นสพ.เกียรติภูมิ จ.นครนายก, นายวิโรจน์ เวทยาวงศ์ ตัวแทนผู้สื่อข่าว จ.สมุทรปราการ, รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ม.บูรพา และดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค1