สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 10 ปี นสพ.อีสานบิซวีค

976506

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560 เวลา 13.30 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบสารแสดงความยินดี และแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ของสื่อมวลชนส่วนกลาง-ท้องถิ่นในปัจจุบัน และอนาคต เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี หนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค โดยมีนายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

977424

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560 เวลา 19.30 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ นายสมนึก จันทร์เฉิด และนายเสด็จ บุนนาค อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 10 ปี นสพ.อีสานบิซวีค โดยมีนายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ บรรณาธิการอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ หอศิลป์ ตลาดต้นตาล จ.ขอนแก่น

58292

หนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค ก่อตั้งโดย นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ อดีตผู้สื่อข่าวเครือเนชั่นส่วนกลางและย้ายมาประจำศูนย์จังหวัดขอนแก่น ต่อมามีการปรึกษาหารือบุคคลหลายท่าน อาทิ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล นางสาวเนาวรัตน์ สุขสำราญ ฯลฯ ว่าควรมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ในการสะท้อนความจริง และตรวจสอบความเป็นไปของสังคมท้องถิ่นอย่างตรงไปตรงมา โดยเน้นเสนอข่าวเจาะลึกด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเมืองของภาคอีสาน พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ รายงานพิเศษ และบทสัมภาษณ์พิเศษ
ต่อมาได้ออกฉบับปฐมฤกษ์ปักษ์แรกเมื่อ 1 – 15 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ได้พัฒนามาโดยตลอด เพื่อเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ในฐานะสื่อท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด จะมิใช่เป็นเพียงเศษกระดาษเปื้อนหมึกที่ไร้คุณค่า แห่งการติดตาม หรือการให้ข่าวสารบิดเบือน ที่เปรียบเสมือนให้ยาพิษแก่สังคม ปัจจุบันนายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เป็นบรรณาธิการอำนวยการ และนายชยานนท์ ปราณีต เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา