สภาการนสพ. แสดงความยินดี 14 ปี นสพ.โพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์ 2

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 เวลา 18.00 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายกานต์ เหมสมิติ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ โดยมีนาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์กลุ่มโพสต์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

โพสต์ทูเดย์ 1

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ ในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสพภาวะวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ผู้ประกอบการสื่อจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางรายถึงกับปิดกิจการไป บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เอง ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ด้วยดี
วิกฤตการณ์ในครั้งนั้น เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริหารได้ทบทวนเป้าหมาย และทิศทางในอนาคตขององค์กร จนได้ข้อสรุปว่า ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อขนาดใหญ่ บริษัทไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยการมีหนังสือพิมพ์เพียงฉบับเดียว จึงได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทาง ไปสู่การเป็นผู้นำในการนำเสนอข้อมูลผ่านหลายสื่อ โดยยังเน้นสื่อหนังสือพิมพ์เป็นหลัก ด้วยเป้าหมายดังกล่าว ทำให้บริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ได้ผลิตหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ขึ้น โดยวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 โดยปัจจุบัน มีนายวุฒิ นนทฤทธิ์ เป็นบรรณาธิการ

โพสต์ทูเดย์ 3