สภาการนสพ. แสดงความยินดี ครบรอบ 37 ปี นสพ.เสียงสาริกา

เสียงสาริกา 1

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2560 เวลา 12.30 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายสุประวัติ ศริลักษณ์ กรรมการ-อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 37 ปี นสพ.เสียงสาริกา จ.นครนายก โดยมีนายวรสิทธิ์ ปัจฉิมะศิริ บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.เสียงสาริกา

เสียงสาริกา 2

          หนังสือพิมพ์เสียงสาริกา จังหวัดนครนายก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 และวางหน่ายครั้งแรกต้นปี พ.ศ. 2523 ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์เสียงสาริกา สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิเช่น รางวัลข่าวยอดเยี่ยม ประจำปี 2547, รางวัลข่าวชมเชย ประจำปี 2546 และปี 2549 จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และรางวัลส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2552
ปัจจุบันหนังสือพิมพ์เสียงสาริกาดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของ นายวรสิทธิ์ ปัจฉิมะศิริ บรรณาธิการบริหาร และนายเจริญ พุทธเรืองธรรม บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา โดยวางจำหน่ายทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน นอกจากนี้ยังมีการส่งให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครนายกอีกด้วย

เสียงสาริกา 3