สภาการนสพ. จัดโครงการอมรมแนวทางจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ

001

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดโครงการอมรมแนวทางจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรังสิต และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านการคัดเลือกประกวดโครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ” โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ให้ความรู้เรื่องข้อบังคับจริยธรรม เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย