สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เปิดให้ขอทุนการศึกษาบุตร-ธิดา

นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร โฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศยกเลิกเพดานเงินเดือนกับสมาชิกฯผู้ขอทุนการศึกษาบุตร-ธิดาประจำปี2560 เนื่องจากสื่อหลายแขนงประสบปัญหาเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างในองค์กร มีผลกระทบไม่มากก็น้อยต่อสมาชิกของสมาคมฯ สมาชิกบางส่วนต้องถูกเลิกจ้าง มาตรการดังกล่าวคงสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกฯในยามนี้ได้ระดับหนึ่ง

ขณะเดียวกันทางมูลนิธิเอสซีจียังได้เพิ่มทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีจากเดิม10ทุนต่อปีเป็น20ทุนต่อปี และทางสมาคมฯโดยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ มีนายลักษณศักดิ์ โรหิตาจล เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ กำลังเตรียมโครงการต่างๆเอาไว้รองรับบรรดาสมาชิกที่ถูกเลิกจ้างและสมาชิกที่ต้องการมีอาชีพเสริมด้วย

โฆษกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวต่อว่า สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบ ฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวฯ ถนนสามเสน โทร. 02 – 668 9422 หรือ download จาก www.tja.or.th ทั้งนี้สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิกเพื่อตอบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อไป และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

Download (2560-scholarship.pdf,PDF, Unknown)