ตัวแทน 4 องค์กรสื่อ ยื่นหนังสือถึงประธาน สปท. เรื่องการแอบอ้างชื่อในร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อฯ ยืนยันจุดยืนคัดค้าน

1493628086003 1493628083322 1493628080698 1493628077767