สภาการนสพ. ร่วมประชุมเพลิง มารดา นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ ก.ก. สภาการนสพ.

600527งานศพแม่คุณจักรกฤชรื

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ พร้อมคณะ ร่วมประชุมเพลิง แม่สำเนียง แววคล้ายหงษ์ มารดา นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ณ วัดไผ่ล้อม ต.บางพระ อ.เมือง จ.จราด