สภาการนสพ.แสดงความยินดี 68 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า

600608ซิงเสียนเยอะเป้า 68 ปี - 1

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2560 เวลา 13.40 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานฯ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 68 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า โดยมีนายอัศวิน ธนัครสมบัติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า ถนนเจริญกรุง

600608ซิงเสียนเยอะเป้า 68 ปี - 2

หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า เกิดขึ้นโดยสองพี่น้อง นายหู เหวิน หู่ และนายเหวิน เป้า ร่วมกันสร้างเครือข่ายหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2493 โดยเมื่อปี 2472 สองพี่น้องตระกูลหู ได้ออกหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ สิงค์โปร มาเลเซีย และประเทศไทยจนเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนมีประวัติยาวนานที่สุดของไทยจนถึงปัจจุบันครบ 68 ปี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารใหม่ มีนายสดาวุธ เตชะอุบล เป็นประธานกรรมการบริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นายทอมมี่ เตชะอุบล เป็นประธานกรรมการบริหาร และนางพรรณทิพย์ วิทูรกชกร เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือจาก “ตัวอักษรเต็ม” มาเป็น “ตัวอักษรย่อ” เพื่อให้ทันสมัยขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์จีนเป็นฉบับแรกและฉบับเดียวในเมืองไทย

600608ซิงเสียนเยอะเป้า 68 ปี - 3