แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ. เดอะ เนชั่น

600703เนชั่น1

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 10.30 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดี นสพ. เดอะเนชั่น ก้าวสู่ปีที่ 47 มีนางสาวจินตนา ปัญญาอาวุธ บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ. เดอะเนชั่น บางนา

600703เนชั่น2

หนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น โดยเนชั่น กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี 2514 โดยออกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกที่มีเจ้าของเป็นคนไทย เกิดจากหัวขบวน ที่มีบทบาทเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ อย่าง นายสุทธิชัย หยุ่น นายธรรมนูญ มหาเปารยะ และ ม.ร.ว.สุนิดา กิติยากร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนชั่น กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือได้และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด ด้วยปณิธานที่ต้องการช่วยพัฒนาและนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนายเทพชัย หย่อง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นางสาวจินตนา ปัญญาอาวุธ เป็นบรรณาธิการบริหาร