สภาการนสพ. ร่วมยินดี 62 ปี นสพ.สากล

600726สากล 62 ปี-1

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 13.50 น. นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 62 ปี นสพ.สากล โดยมีนายภูริพัฒน์ เหมาพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.สากล

600726สากล 62 ปี-2

หนังสือพิมพ์สากลรายวัน หรือ “ซื่อเจี้ยยื่อเป้า” เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาจีนชั้นในประเทศไทย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มก่อตั้งในวันที่ 26 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1955 ต่อมา กลุ่มบริษัทหนังสือพิมพ์ “เหลียนเหอเป้า” ในไต้หวัน ได้เข้ามาควบรวมกิจการ ทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้กลายเป็นหนึ่งในเครือข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีน ที่ครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือและยุโรป กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มสื่อขนาดใหญ่ระดับโลก

หนังสือพิมพ์สากลรายวันได้มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อบริการผู้อ่านซึ่งเป็นชาวจีนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ที่ได้เข้ามาพำนักอาศัยหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเน้นรายงานข่าวที่ฉับไวทันสถานการณ์ ปรับปรุงระบบการผลิตให้มีความทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตในการผลิตและรายงานข่าวสารที่สดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ มีเนื้อหาหลากหลาย สร้างสรรค์ เที่ยงธรรมและสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการได้ ปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นเป็นสื่อภาคภาษาจีนชั้นนำในสังคมไทย เนื่องจากเป็นหนังสือพิมพ์ที่เน้นคุณภาพ จนเป็นที่นิยมและจำเป็นอย่างยิ่งในสังคม ปัจจุบันมีนายเกรียง วงศ์สุขศิริ เป็นผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์สากล