ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสมาคมหนังสือพิมพ์จีน

IMG_5024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเวลา 11.00 น. คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน พร้อมด้วย คุณผุสดี คีตวรนาฏ รองประธาน

คุณเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ และคุณศักดิ์สิทธิ์ วิบูลย์ศิลป์โสภณ คุณบรรหาร บุญเขต กรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสมาคมหนังสือพิมพ์จีน โดยมีคุณจาง ยาบิน รองประธานหนังสือพิมพ์ปักกิ่งเดลี่

เป็นผู้นำคณะผู้แทนสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งชาติจีน เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย