สภาการนสพ. ร่วมแสดงความยินดี 21 ปี นสพ. ไทยโพสต์

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 เวลา 14.19 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายกานต์ เหมสมิติ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ มอบกระเช้า พร้อมกรอบแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 21 ปี นสพ.ไทยโพสต์ โดยมีนายโรจน์ งามแม้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สารสู่อนาคต จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.ไทยโพสต์

 

ไทยโพสต์ (Thaipost) เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เสนอข่าวทั่วไป เน้นข่าวการเมือง โดยมีคำขวัญว่า “อิสรภาพแห่งความคิด” ออกฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2539 ไทยโพสต์มีฉบับพิเศษ ขนาดแทบลอยด์ แทรกอยู่ในฉบับ เสนอข่าวสีสัน แต่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ใช้ชื่อ “เอ็กซ์-ไซท์ ไทยโพสต์” (X-Cite Thaipost) ในฉบับวันจันทร์-วันเสาร์ และฉบับวันอาทิตย์ใช้ชื่อ “ไทยโพสต์ แทบลอยด์” (Thaipost Tabloid) ในรูปแบบนิตยสารรายสัปดาห์ ดำเนินกิจการโดยบริษัท สารสู่อนาคต จำกัด มีนายโรจน์ งามแม้น กับนางกรรณิกา วิริยะกุล นำทีม และนายชูเกียรติ ยิ้มประเสริฐ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา