สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดี 23 ปี นสพ.สยามธุรกิจ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายสุประวัติ ศริลักษณ์ กรรมการ นายกานต์ เหมสมิติ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 23 ปี นสพ.สยามธุรกิจ โดยมีนางวัชราภรณ์ เวชกุล รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.สยามธุรกิจ ถ.รัชดาภิเษก

หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ รายสัปดาห์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ไม่เคยหยุดนิ่ง ทั้งการนำเสนอข่าวสารที่เป็นธรรม เที่ยงตรง ด้วยเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจ ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมสร้างสังคมให้จรรโลงและเดินหน้าไปพร้อมกัน
ปัจจุบันมีนางวัชราภรณ์ เวชกุล เป็นรองประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ นายสุรเดช เวชกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ และ นายจตุรงค์ กอบแก้ว เป็นบรรณาธิการบริหาร