สภาการหนังสือพิมพ์ฯประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการนำเสนอข่าว และภาพข่าว ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ตัวเลข และสลากพนัน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 8 จัดประชุมนัดสุดท้าย พร้อมประกาศใช้แนวปฏิบัติ เรื่องการนำเสนอข่าว และภาพข่าว ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ตัวเลข และสลากพนัน พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 จัดประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ นัดสุดท้าย โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งหนึ่งในวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณารับรองแนวปฏิบัติฯ เรื่องการนำเสนอข่าว และภาพข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร์ ตัวเลข และสลากพนัน พ.ศ. 2561 ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการชุดนี้

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีมติรับรอง และให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการนำเสนอข่าว และภาพข่าว ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ตัวเลข และสลากพนัน พ.ศ. 2561 ที่คณะกรรมการจริยธรรมจัดทำขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูล ข่าว และภาพข่าว ในเรื่องไสยศาสตร์ และความเชื่อเรื่องงมงาย รวมถึงการให้ข้อมูลสนับสนุนการทายผลตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการจริยธรรมเห็นว่า การนำเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าว อาจละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ที่ระบุว่า “หนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ประกาศโฆษณาที่มีเหตุให้น่าเชื่อว่าเจ้าของประกาศโฆษณานั้น เจตนาจะทำให้ผู้อ่านหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย”

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญของแนวปฏิบัติฯ คือ ต้องไม่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับสลากพนัน หรือสนับสนุนให้มีการเล่นพนัน ต้องไม่เสนอแหล่งที่มา วิธีการตีความตัวเลข รวมทั้งต้องไม่เสนอข่าวการพนันที่ปรากฏเนื้อหา ข้อมูลของเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีด้วย ซึ่งหลังจากนี้สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จะจัดส่งแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวให้สมาชิก เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

23 มกราคม 2561

 

แนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการนำเสนอข่าว และภาพข่าว ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ตัวเลข และสลากพนัน พ.ศ. 2561