สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มอบสารแสดงความยินดี 12 ปี นสพ.เสียงเพชร

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยกรรมการ มอบสารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 12 ปี นสพ.เสียงเพชร จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์ เจ้าของ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561