ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมงานมงคลสมรส บุตรนายวีรศักดิ์ โชติวาณิช

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 18.30 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการฯ และผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม กรรมการจริยธรรมฯ ร่วมงานมงคลสมรสบุตรนายวีรศักดิ์ โชติวาณิช รองประธานคณะกรรมการจริยธรรม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดา