ผลงานข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2560

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์  นายก สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่สมาคมนักข่าวฯ ได้จัดประกวดข่าวและภาพข่าว ชิงรางวัล”อิศรา อมันตกุล” ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล โดยเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น

 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตุกล ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด  13 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 7  ฉบับ ปรากฎผลงานข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ข่าว ดังนี้ 1. ปลุกรัฐตื่นดึงท้องถิ่นมีส่วนร่วมทวงคืน “มรดกชาติ” ล้ำค่าโบราณวัตถุไทย โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน 2.อนาถ…พระ เจ้าหน้าที่ร่วมโกงเงินทอนวัดมารศาสนาเขมือบไม่กลัวบาป โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3.เปิดปม มะเร็งร้ายฟุตบอลไทย ล้มบอลไทยลีก ฉีกหน้าขบวนการจ้างนักเตะ-กรรมการ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 4.ตีแผ่ชีวิตแรงงานนอกระบบพลเมืองชั้น 2 โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ 5.แผนสกัด “ยีนดื้อยาพันธุ์ใหม่” จากฟาร์มหมูไทย โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

สำหรับผลงานภาพข่าวที่ส่งประกวดรางวัลอิศรา อมันตกุล มีจำนวน 63 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ  คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตุกล ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ ดังนี้   1. ภาพ “วิกฤติน้ำท่วมกรุง” โดยนายรชานนท์  อินทรักษา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 2.ภาพ “ลวงบึ้ม”  โดยนายอับดุลการิม  รามันห์สิริวงศ์  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3.ภาพ “ใจสลาย”  โดยนาย วิชาญ เจริญเกียรติภากุล  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 4.ภาพ “แหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน” โดย นายชนัตถ์ กตัญญู หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ 5.ภาพ “ต้องข้าม”  โดยนายอภิชิต จินากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

 

นายกสมาคมนักข่าวฯกล่าวว่า การตัดสินรางวัลทั้ง 2 ประเภท จะประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ ซึ่งตรงกับวันนักข่าว รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-668-9422

 

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย

http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4629:-2560&catid=5:professional-media-organizations-and-movements&Itemid=8