4 ก.ค. 57 งานครบรอบ 17 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

17year