สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดสัมมนากำหนดแนวทางการทำงาน

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (นั่งกลาง) ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 จัดสัมมนาระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสภากาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมี พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร (นั่งที่ 4 จากขวา)  และดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล (นั่งที่ 4 จากซ้าย) อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมให้ข้อคิดเห็น พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ร่วมระดมความคิดเห็น และจัดทำแผนการดำเนินงาน ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี