สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดี 46 ปี บ้านเมืองออนไลน์

 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 11.00 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 46 ปี บ้านเมืองออนไลน์ โดยมี นายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ ผู้จัดการกองบรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.บ้านเมืองออนไลน์ ถ.วิภาวดีรังสิต