สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 68 ปี นสพ.สยามรัฐ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานฯ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี นสพ.สยามรัฐ โดยมีนายชัชวาลย์ คงอุดม คอลัมนิสต์ และอดีต ส.ว. กรุงเทพมหานคร และนายกตพล คงอุดม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพิมพ์สยามรัฐ สะพานพระราม 8 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561