ปธ. สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ให้ปธ.สหภาพสหพันธ์สื่อมวลชนกัมพูชา (UJFC) เข้าแลกเปลี่ยนการทำงานและกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อฯ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และคณะ เปิดโอกาสให้นายฮุย วันนาค ประธานสหภาพสหพันธ์สื่อมวลชนกัมพูชา (UJFC) พร้อมคณะจำนวน 7 คน เข้าแลกเปลี่ยน และสอบถามข้อมูลการทำงานของสภาการฯ และกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. 2561