สภาการฯ แสดงความยินดีกับการก้าวสู่ปีที่ 49 นสพ.ไทยนิวส์รายวัน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง กรรมการ ร่วมแสดงความยินดีกับการก้าวสู่ปีที่ 49 ของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน โดยมีนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2561 โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากแอร์เอเชีย