คณะสภาการฯ ดูงานหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของอินโดนีเซีย

         เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคนที่ 1 และคณะ ประกอบด้วย นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ที่ปรึกษา อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ นายเกษมสันต์ วีระกุล อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ และนางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ ได้เข้าเยี่ยมชม และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน Corruption Eradication Commission หรือ KPK ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอินโดนีเซีย ที่สำนักงาน KPK ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับ KPK เป็นหน่วยงานพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2002 เพื่อภารกิจป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะ ซึ่งเคสต่างๆ ที่เข้าสู่ KPK จะถูกนำไปพิจารณาใน Anti Corruption Court ทั้งนี้ ตั้งแต่รัฐบาลอดีตประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุโธโยโน จนมาถึงรัฐบาลปัจจุบันของประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ได้ให้คำมั่นว่าจะไม่แทรกแซงการทำงานของ KPK

เมื่อปลายปีที่แล้ว KPK ได้จับกุมตัวนายเซตยา โนวานโต โฆษกรัฐสภาอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นข่าวครึกโครมอย่างมาก หลังมีหลักฐานพิสูจน์ได้จริงว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเขาถูกตัดสินโทษจำคุก 15 ปี

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียในครั้งนี้ เป็นการเดินทางมาเยือนตามคำเชิญของสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Dewan Pers) ซึ่งสภาการฯ และสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านจริยธรรมสื่อมวลชน ได้ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนกันเป็นประจำทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้เห็นพ้องที่จะร่วมกันสนับสนุนการจัดตั้งสภาสื่อมวลชนในประเทศอาเซียนที่สอดคล้องกับระบอบการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆ เพื่อเป็นหลักประกันในการทำหน้าที่สื่อมวลชนมืออาชีพ เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ โดยในระยะยาวจะพยายามก้าวไปสู่การจัดตั้งกลไกควบคุมกันเองของสื่อมวลชนในระดับภูมิภาค

คณะจะยังคงอยู่ในอินโดนีเซียไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม โดยจะออกเดินทางจากกรุงจาการ์ตาไปยังเมืองบันดุง สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชีย

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

14 สิงหาคม 2561