รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 38 ปี นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีครบรอบ 38 ปี หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยมีนายบากบั่น บุญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และบรรณาธิการอำนวยการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 11 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562