ประธานสภาสื่อมวลชนเมียนมานำคณะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการกิจการระหว่างประเทศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) นำโดย U Ohn Kyaing ประธานสภาฯ ซึ่งเดินทางถึงยังท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 252 ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

ทั้งนี้ กิจกรรมความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทย แอร์เอเชีย จำกัด และบริษัท ไทยยานยนตร์ จำกัด