สภาสื่อมวลชนเมียนมาพบปะชาวเมียนมาในจังหวัดเชียงใหม่

สภาสื่อมวลชนเมียนมาพบปะชาวเมียนมาในจังหวัดเชียงใหม่

นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เจ้าของ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน และนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) นำโดย U Ohn Kyaing ประธานสภาฯ เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดทรายมูล(พม่า) จ.เชียงใหม่ และพูดคุยกับตัวแทนชาวเมียนมาใน จ.เชียงใหม่ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3446 และเดินทางกลับนครย่างกุ้ง ด้วยเที่ยวบิน FD 257 ในวันเดียวกัน ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562

โดยโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชนของประเทศไทย และเมียนมา ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย การต้อนรับโดยบริษัทไทยยานยนตร์ จำกัด ตลอดจนบริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด