ประธานสภาการ นสพ. แสดงความยินดี 59 ปี นสพ.ตงฮั้ว

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 59 ปี นสพ.ตงฮั้ว โดยมีนายสมนึก กยาวัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน นสพ.ตงฮั้ว ถ.เจริญกรุง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562