สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 14 ปี นสพ.เสรีชนนิวส์

นายบรรหาร บุญเขต กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 14 ปี นสพ.เสรีชนนิวส์ โดยมี พ.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ เจ้าของและบรรณาธิการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน นสพ.เสรีชนนิวส์ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2562