ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 47 ปี บ้านเมืองออนไลน์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี บ้านเมืองออนไลน์ โดยมีนายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ ผู้จัดการกองบรรณาธิการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานบ้านเมืองออนไลน์ ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 62