กสทช. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ความหลากหลายทางเพศกับสื่อยุคใหม่… ทำอย่างไรให้พอดี”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น “ความหลากหลายทางเพศกับสื่อยุคใหม่… ทำอย่างไรให้พอดี” ในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ ชั้น 3 ห้องเเซฟไฟร์ 1 จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม  02 271 7600  ต่อ 5603, 5604 และ 5618