ปธ.สภาการฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 62 ปี นสพ.เกียฮั้วตงง้วน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 62 ปี นสพ.เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร) โดยมีนางจรรธณา อนันต์นิตย์ กรรมการผู้อำนวยการ และนางอี้หลิน แซ่ตั้ง กรรมการผู้จัดการฝ่ายโฆษณา เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานนสพ.เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร) ถ.เสือป่า เมื่อวันที่ 4  มิ.ย. 62