สภาการฯ ไทย-ติมอร์ฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมมือสร้างเครือข่ายกำกับดูแลกันเองระดับภูมิภาค

สภาการฯ ไทย-ติมอร์ฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมมือสร้างเครือข่ายกำกับดูแลกันเองระดับภูมิภาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 62 ที่ห้องประชุมแสงชัย สุนทรวัฒน์ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน คณะสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) นำโดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการฯ ได้ให้การต้อนรับคณะสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต (Timor-Leste Press Council) ซึ่งประกอบไปด้วย นายเวอร์วิลิโอ ดา ซิลวา กูเตอร์เรส ประธานสภาฯ นายโฆเซ่ มาเรีย ซีเมนส์ กรรมการสภาฯ และนางอนา เทเรซา เซเควรา ผู้อำนวยการสภาฯ ซึ่งเดินทางมาขอเข้าพบหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนของสองประเทศ

โดย ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นบทบาทหน้าที่ของสภาสื่อมวลชน ในการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ ในส่วนของบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายโดยสภาการฯ ซึ่งมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) และสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Dewan Pers) ส่วนสภาสื่อมวลชนติมอร์ฯ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน และแปซิฟิก ภายใต้ชื่อ Dili Dialogue Forum มาตั้งแต่ปี 2017 เป็นประจำทุกปี ต่างเห็นพ้องตรงกันว่า การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะผลักดันร่วมกันเพื่อปูทางไปสู่การจัดตั้งสภาสื่อมวลชนของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะให้มีการกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการทำเป็นบันทึกความเข้าใจร่วม (เอ็มโอยู) และวางแผนกำหนดระยะเวลาการทำงาน ซึ่งได้หารือกันว่า จะให้มีการเชิญประธาน ของสภาสื่อมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบันในอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย เมียนมา และติมอร์เลสเต มาร่วมหารือกันที่กรุงเทพฯ ภายในปีนี้ ซึ่งจะถือเป็นการพบปะพร้อมกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของผู้นำปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนในภูมิภาคทั้งหมด เพื่อร่วมระดมความคิด และกำหนดกรอบความร่วมมือ จัดทำรายละเอียดต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุม Dili Dialogue Forum ที่จะมีในปีหน้า

ทั้งนี้ ในโอกาสที่คณะของสภาสื่อมวลชนติมอร์ฯ เดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ สภาการฯ ได้จัดให้คณะได้ไปศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งไม่เพียงสร้างความประทับใจ หากแต่คณะยังได้นำเอาองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาวงการวิชาชีพสื่อมวลชนในติมอร์เลสเตต่อไป

สำหรับสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสื่อมวลชน (2014) เมื่อปี 2016 คณะกรรมการบริหารปัจจุบัน จำนวน 5 คน เป็นคณะกรรมการบริหารชุดแรกที่จะมีวาระการทำงานไปจนกระทั่งถึงปี 2020 สภาฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่ในด้านการควบคุมด้านจริยธรรม พัฒนาคุณภาพของข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ ในส่วนความสัมพันธ์กับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินั้น แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้ร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดในฐานะภาคีเครือข่าย อาทิ ในปี 2017 สภาการฯ ได้จัดเวที Exploring Regional Press Council Cooperation ขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม ก็ได้มีตัวแทนจากสภาสื่อมวลชนติมอร์ฯ เข้าร่วม เช่นเดียวกับการประชุม Dili Dialogue Forum ตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา สภาการฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการทำงานร่วมกันในเรื่องเสรีภาพสื่อผ่านความร่วมมือในกรอบของเครือข่ายสื่อมวลชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีป้า) ด้วย