สภาการฯ ไทย-ติมอร์ฯ ลงนามเอ็มโอยูมุ่งรักษามาตรฐานวิชาชีพ

สภาการฯ ไทย-ติมอร์ฯ ลงนามเอ็มโอยูมุ่งรักษามาตรฐานวิชาชีพ


เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 62 ที่โรงแรมเรมแบรนดท์ ซอยสุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) และนายเวอร์จิลิโอ ดา ซิลวา กูเตอร์เรส ประธานสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต (Timor-Leste Press Council) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วม (เอ็มโอยู) ระหว่าง 2 องค์กร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนของสองประเทศ
โดย การลงนามเอ็มโอยูฉบับนี้สืบเนื่องจากการหารือร่วมระหว่างคณะผู้แทน 2 องค์กรเมื่อวานนี้ (7 มิ.ย.) ซึ่งได้เห็นพ้องกันว่า จะร่วมกันส่งเสริมมาตรฐาน และจริยธรรมวิชาชีพ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อมุ่งหวังให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็น 2 ใน 4 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทีได้มีการจัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองขึ้นแล้ว ไทย และติมอร์ฯ จะร่วมมือกับเมียนมา และอินโดนีเซีย ในการสนับสนุนให้ประเทศอาเซียนที่เหลือมีการจัดตั้งองค์กร หรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมของตนเองที่สอดคล้องกับระบอบการปกครอง และระบบปฏิบัติของประเทศนั้นๆ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งกลไกกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมวิชาชีพในอนาคตต่อไป